Послуги з розробки та впровадження заходів цивільного захисту

 • Створення системи оповіщення з її інтеграцією до відповідної місцевої та територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
 • Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (оборони) (ІТЗЦЗ / ИТМГО).
 • Організаційно – розпорядча документація – розробка та узгодження:
  • щодо планування заходів з питань цивільного захисту (плани, заходи та ін.);
  • щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту (розпорядчі акти, положення, облік, табелі, плани, накази та ін.);
  • з організації зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях (схеми та ін.);
  • щодо організації інженерного захисту (захисних споруд цивільного захисту – сховищ, протирадіаційних укриттів);
  • з питань евакуації (плани, схеми, розпорядчі акти та ін.);
  • з питань радіаційного та хімічного захисту (накази, плани, номенклатури, режими та ін.);
  • з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (програми, графіки, заявки, накази, акти, плани, звіти, журнали);
  • створення та використання матеріальних резервів (номенклатура, рішення, графіки та ін.).
 • Інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту – розробка, виготовлення, встановлення.
 • Номенклатура обсягів забезпечення працівників засобами радіаційного та хімічного захисту – розробка та узгодження.