Калькулятор розрахунку степеню ризику об'єктів
ПОСТАНОВА КМУ від 5 вересня 2018 р. № 715 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій"
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
Якщо суб’єкту господарювання належить на праві власності, володіння або користування більше одного об’єкта, перевірка суб’єкта господарювання здійснюється з періодичністю, що залежить від суми балів, нарахованих окремо щодо кожного об’єкта.

Введіть назву об'єкту:

Введить адресу об'єкту:

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ
їх показників, кількості балів за кожним показником, шкали балів та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
*Примітка: якщо запропоновані крітерії не мають відношення до вашого об'єкту, поле залишаеться пустим
1. Вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування (далі – об’єкт)*
2. Площа об’єкта
3. Максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об’єкті (відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 “Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва”)*
4. Умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (встановлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку)
5. Наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті протягом останніх п’ять років, що передують плановому періоду*
6. Клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта (відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)**
7. Кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта, та виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

Результат підрахунку:

Об'єкт відноситься до: