Інструкція щодо заходів пожежної безпеки в адміністративних та службових кабінетах

65 

Формат: А3.
Зміст:
– загальні положення;
– організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
– забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння;
– будова та порядок використання вогнегаників;
– порядок утримання та використання електромереж та електроустановок;
– дії працівників та порядок евакуації у разі виникнення пожежі.

Опис

Формат: А3.
Зміст:
– загальні положення;
– організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
– забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння;
– будова та порядок використання вогнегаників;
– порядок утримання та використання електромереж та електроустановок;
– дії працівників та порядок евакуації у разі виникнення пожежі.