План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) розробляється відповідно до вимог ст. 11. Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» з метою  планування та узгодження дій  персоналу об’єкту, підрозділів спеціалізованих служб та ДСНС України, населення, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій природного та техногенного характеру, зменшення їх можливих наслідків. План повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.

ПЛАС складається з наступних розділів:

  1. Аналітична частина плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (де описується мета плану, заходи безпеки на об’єкті, загальні принципи кількісної оцінки вибухонебезпечності технологічних блоків, аналіз небезпеки об’єкту, аналіз небезпек речовин аналіз небезпеки параметрів та ін.)
  2. Оперативна частина плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на рівнях «А» і «Б» ( в якому розробляється блок – схема об’єкту, описуються характеристика небезпеки блок-схеми, розробляється організація невідкладних робіт при аварії на об’єкті та ін.);
  3. Оперативна частина плану локалізації та ліквідації аварій на рівні “В”( де прогнозується обстановка в районі розташування об’єкту, описуються взаємодія органів управління, сил цивільного захисту та заходи щодо захисту персоналу і населення при аварії на об’єкті та ін.)
  4. Додатки (накази, графіки тренувань, повідомлення ідентифікації щодо об’єкту підвищеної небезпеки та ін.)

План локалізації і ліквідації аварій погоджують центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки (ДСНС). Даний план переглядається кожні 5 років. Будь які зміни в умовах діяльності суб’єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій.

Роботи по розробці ПЛАС виконуються відповідно до таких етапів :

  1. Надання вхідної  інформації відповідно до опитувального листа;
  2. Розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
  3. Подача за  Вашим дорученням документів до відповідних органів ДСНС
  4. Отримання результату  і передача його Вам.

Усі роботи виконуються з індивідуальним підходом до замовника у чітко визначені терміни та за помірними ринковими цінами.