Готуємо інструкції про заходи пожежної безпеки

Готуємо інструкції про заходи пожежної безпеки

Відповідно до ст. 20 Кодексу цивільного захисту України, до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання зокрема належить розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань пожежної безпеки.

Згідно з вимогами розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417 (далі — Правила пожежної безпеки в Україні), діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів.

На кожному об’єкті відповідним документом (наказом, інструк цією тощо) має бути встановлено протипожежний режим, який включає:
• порядок утримання шляхів евакуації;
• визначення спеціальних місць для куріння;
• порядок застосування відкритого вогню;
• порядок використання побутових нагрівальних приладів;
• порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
• правила проїзду та стоянки транспортних засобів;
• місця для зберігання і допустиму кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, що можуть одночасно перебувати у приміщеннях і на території;
• порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
• порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
• порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;
• порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму, з призначенням відповідальних за їх проведення;
• порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;
•порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;
• порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;
• порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

В інструкціях про заходи пожежної безпеки повинні вказуватися:
• категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій);
• вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;
• спеціальні місця для куріння та вимоги до них;
• порядок утримання приміщень, робочих місць;
• порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин, горючих рідин (далі — ЛЗР, ГР), пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;
• порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір’я;
• порядок утримання та зберігання спецодягу;
• місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
• порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;
• порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;
• заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку;
• граничні показання контрольно-вимірювальних приладів, відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух;
• обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

Інструкції про заходи пожежної безпеки мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежнотехнічного мінімуму, а також в системі виробничого навчання і вивішуватися на видимих місцях.

Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі — інструкції) не розробляються для душових, басейнів, мийних, умивалень та санвузлів, а також для коридорів та вестибюлів.

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) необхідно розробити інструкцію, в якій визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі. Працівники охорони повинні мати список посадових осіб об’єкта із зазначенням їх місць проживання, службових, домашніх (мобільних) телефонів.

При розробленні інструкцій дій у разі виникнення (виявлення) пожежі необхідно використовувати розділ VIII Правил пожежної безпеки.

Розроблення і затвердження інструкцій

Інструкції розробляються на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходячи зі специфіки пожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.
Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей і матеріальних цінностей

Види інструкцій:

  • загальні для підприємств, організацій, установ (далі — загальнооб’єктові інструкції) –зразок;
  • для службових приміщень, окремих цехів, виробничих дільниць, складів, лабораторій, тощо;
  • проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо;
  • для працівників охорони (вартових, охоронців, вахтерів, сторожів тощо) – зразок;
  • спеціальні щодо дій у разі пожежі:
    • інструкція, що визначає дії персоналу щодо евакуації людей.

Інструкції про заходи пожежної безпеки конкретних підприємств, установ або організацій є нормативними актами підприємства з питань пожежної безпеки.

Керівник (власник), посадова особа того чи іншого підрозділу несе відповідальність за організацію своєчасної розробки та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

Інструкції повинні відповідати Правилам пожежної безпеки та вимогам загаль нодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки.

До розроблення проекту інструкції залучаються кваліфіковані спеціалісти підприємства, представники добровільної пожежної охорони (за наявності), інші фахівці підрозділів та служб, підприємства, до компетенції яких належить цей нормативний акт.

У разі необхідності керівник (власник) може на договірній основі залучати до опрацювання проекту інструкції фахівців сторонніх організацій.

Проект інструкції підлягає узгодженню з добровільною пожежною охороною (у разі її наявності), а також з іншими зацікавленими службами, підрозділами та посадовими особами підприємства (розробником може бути визначена необхідність узгодження інструкції з територіальним підрозділом Державної служби з надзвичайних ситуацій України).
Затвердження нових та скасування інструкцій, що втратили чинність, здійснюється керівником (власником) підприємства або особою, яка очолює той чи інший підрозділ.

Керівник (власник) має забезпечувати періодичну перевірку інструкцій, своєчасне внесення змін або опрацювання нової інструкції у зв’язку зі змінами в організації виробництва, впровадженням нових технологічних процесів, введенням у дію нових загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки (далі — НАПБ).

Періодичність перевірки не може перевищувати термінів перегляду державних НАПБ або інших правових документів, на підставі яких опрацьовувалась інструкція підприємства.

Інструкція підлягає достроковому перегляду або скасуванню, якщо виявлено її невідповідність вимогам зако-нодавчих актів та загальнодержавних, міжгалузевих і галузевих НАПБ. Кількість розділів інструкції визначається розробником.

Джерело