+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

bezpeka.audit@gmail.com

Нормативно-технічна бібліотека

Найменування нормативного документа Введений в дію Примітка
Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI - (Читати) 2.10.2012
ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей - (Читати) 1.08.2012
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1321-р “Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження” - (Читати) 21.12.2011
Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” - (Читати) 26.10.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” - (Читати) 17.10.2011
Наказ Мінрегіонбуду №45 від 16.08.2011 “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів” - (Читати) 16.08.2011
Наказ Мінрегіонбуду №103 від 05.07.2011 “Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки” - (Читати) 5.07.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №560 “Про затвердження Порядку проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” - (Читати) 11.05.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №439 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів” - (Читати) 13.04.2011
ДБН В.2.5-23:2010 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення” - (Читати) 1.10.2010
Постанова Кабінету Міністрів України № 725 “Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства” - (Читати) 25.08.2010
Наказ НАЕР №56 “Про затвердження Типової методики “Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту”” - (Читати) 20.05.2010
Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради “Про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами” - (Читати) 19.05.2010
ДБН В.3.2.2: 2009 “Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт” - (Читати) 1.01.2010
Наказ НАЕР №33 “Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання” - (Читати) 17.03.2009
ДСТУ (Б А.2. 4-4:2009) (Б А.2.4-5:2009) “Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Загальні положення” - (Читати) 24.01.2009
ДБН В.2.5-39: 2008 “Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі” - (Читати) 7.01.2009
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавозахисту будівель та споруд - (Читати) 1.01.2009 Втратив чинність з 01.11.2019
ДСТУ 4885:2007 Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначення ресурсів. - (Читати) 1.01.2009
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів” - (Читати) 17.12.2008
ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови.” - (Читати) 27.11.2008
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Настанова з розроблення та складанню енергетичного паспорту” - (Читати) 1.07.2008
ДСТУ Н Б А.2.2-5: 2007 “Проектування. Вказівки по розробці та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції” - (Читати) 1.07.2008
Наказ НАЕР №49 “Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів” - (Читати) 1.04.2008 Реестр - http://saee.gov.ua/sites/default/files/documents/drzh-reestr-20140806.doc
Постанова Кабінету Міністрів України №903 “Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури” - (Читати) 11.07.2007
Наказ Міністерства палива та енергетики України № 256 “Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій” - (Читати) 30.05.2007 НАПБ Б.01.014-2007
Наказ Міністерства аграрної політики Украхни та МНС України № 252/235 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини” - (Читати) 10.04.2007 НАПБ Б.01.011-2007
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження” №760-V - (Читати) 16.03.2007
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 159 “Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України” - (Читати) 24.02.2007 НАПБ Б.01.013-2007
ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. - (Читати) 1.07.2006
Наказ МНС України №98 “Про затвердження Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів” - (Читати) 23.06.2006
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення” - (Читати) 1.01.2006
Постанова Каб. Мін. України від 01.08.2005 №668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” - (Читати) 1.08.2005
Наказ Державного Комітету Лісового Господарства України № 278 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України “ - (Читати) 27.12.2004 НАПБ А.01.002-2004
Наказ Держкоменергозбереження №183 “Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного” - (Читати) 10.12.2004
Наказ Міністрества палива та енергетики України № 638 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України “ - (Читати) 12.10.2004 НАПБ Б.01.009-2004
Постанова Кабінету Міністрів України №1307 “Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного” - (Читати) 5.10.2004
Закон України “Про альтернативні джерела енергії” № 555-IV - (Читати) 20.02.2003
Наказ Держкомбуду №127 від 24.05.2001 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентарізації об’єктів нерухомого майна” - (Читати) 24.05.2001
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) “Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги” - (Читати) 1.07.2000
Закон України “Про альтернативні види палива” №1391-XIV - (Читати) 14.01.2000
Закон України “Про архітектурну діяльність” №687-ХІV - (Читати) 20.05.1999
ДСТУ 3675-98 “Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань” - (Читати) 1.01.1999
Постанова Кабінету Міністрів України №1094 «Про державну експертизу з енергозбереження» - (Читати) 15.07.1998
Постанова Кабінету Міністрів України №1128 “Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння” - (Читати) 8.10.1997 НАПБ Б.06.005-97
Закон України «Про енергозбереження» №75 / 94-ВР - (Читати) 2.07.1994
ГОСТ 12.1.004-91 “Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования” - (Читати) 14.06.1991
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 “Система пожежної сигналізації та оповіщення” Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування 26.01.2021
Наказ МВС України №1021 від 05.12.2019 “Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням” 26.01.2021
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення 26.01.2021