+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

bezpeka.audit@gmail.com

Охорона праці

  • Аудит (аналіз) умов та стану охорони праці на відповідність вимогам законодавства.
  • Документація – підготовка та затвердження (положення, переліки, накази, інструкції, плани та ін.).
  • Приписи інспекції – підготовка до перевірки або виконанні приписів.
  • Експертиза – підготовка та проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт, оцінки відповідності.
  • Дозвіл – супровід щодо отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
  • Декларація – підготовка та подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
  • Навчання – в спеціалізованих учбових центрах з отриманням відповідного посвідчення.