+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

bezpeka.audit@gmail.com

Екологічна безпека

 • ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) – розробка та узгодження.
 • СЗЗ (проект санітарно-захисної зони) – розробка та узгодження.
 • Облік зелених насаджень.
 • Організація і проведення громадських слухань.
 • ГОУ (установки очистки газу) – паспорти та оформлення актів перевірки ефективності роботи. 
 • Інвентаризація відходів.
 •  ГДС (гранично допустимі скиди) – розробка проектів та узгодження.
 • СВК (спецводокористування) – розробка проектів та узгодження
 • ОВД (оцiнка впливу на довкiлля) – розробка проектів та узгодження.
 • Iнвентаризацiя викидiв забруднюючих речовин та розробка документiв, у яких обгрунтовуються обсяги викидiв для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря.
 • Екологічний аудит.