+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

bezpeka.audit@gmail.com

Екологічна безпека

  • Розробка ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) як в складі містобудівної документації так і в складі проекту
  • Розробка проектів санітарно-захисної зони (СЗЗ)
  • Облік зелених насаджень
  • Організація і проведення громадських слухань
  • Розробка паспортів установок очистки газу, оформлення актів перевірки ефективності роботи ГОУ (установок очистки газу)
  • Інвентаризація відходів
  • Розробка проектів гранично допустимих скидів (ГДС), спецводокористування (СВК)
  • Розробка ОВД (оцiнка впливу на довкiлля)
  • Iнвентаризацiя викидiв забруднюючих речовин, розробка документiв, у яких обгрунтовуються обсяги викидiв для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря
  • Екологічний аудит