+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

Skype: bezpeka-audit

bezpeka.audit@gmail.com

Нормативно-технічна бібліотека

Найменування нормативного документа Введений в дію Примітка
Постанова Кабінету Міністрів України № 381 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів” - (Читати) 31.05.2017
Постанова Кабінету Міністрів України № 360 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря” - (Читати) 24.05.2017
Постанова Кабінету Міністрів України № 359 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів” - (Читати) 24.04.2017
ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги” - (Читати) 31.10.2016
ДБН В.2.6-31:2016 “Теплова ізоляція будівель” - (Читати) 8.07.2016 действует с 01.04.2017
ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 “Енергоефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель” - (Читати) 1.01.2016
“Енергетичний менеджмент і аудит”, М.Г.Хмельнюк, О.Ю.Яковлева, О.В.Остапенко 1.01.2016 Нет онлайн версии. В печатном виде, в офисе компании.
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1228-р “Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року” - (Читати) 25.11.2015
Постанова Кабінету Міністрів України №845 “Про затвердження Примірного енергосервісного договору” - (Читати) 21.10.2015
ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 “Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом” - (Читати) 1.07.2015
Постанова Кабінету Міністрів України № 340 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників” - (Читати) 27.05.2015
Наказ Мінрегіонбуду №79 від 24.04.2015 “Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт” - (Читати) 24.04.2015
Закон України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” №327-VIII - (Читати) 9.04.2015
Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (№ 124-VIII) - (Читати) 15.01.2015 Замість Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (№3164-IV від 01.12.2005), що втратив чинність
ДСТУ-Н Б В.3.2-3: 2014 “Керівництво з виконання термомодернізації житлових будинків” - (Читати) 31.12.2014
Наказ МВС України №1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні” (НАПБ А.01.001-2014) - (Читати) 30.12.2014 дата введення в дію 10.04.2015
Постанова Кабінету Міністрів України №676 “Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України” - (Читати) 26.11.2014
Розпорядження Кабінету Міністрів України №902-р “Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року” - (Читати) 1.10.2014
Постанова Кабінету Міністрів України №453 “Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів” - (Читати) 10.09.2014 Прекращение действия состоится 01.10.2019
Постанова Кабінету Міністрів України №293 “Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання” - (Читати) 9.07.2014
ДСТУ 7313:2013 “Знаки безпеки та системи. Евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання.” - (Читати) 1.01.2014
ДБН В.2.5-67: 2013 “Опалення, вентиляція і кондиціювання” - (Читати) 1.01.2014
ДСТУ Б EN 15603:2008 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки - (Читати) 1.01.2014
Постанова Кабінету Міністрів України №702 “Про затвердження технічних регламенті щодо енергетичного маркування” - (Читати) 7.08.2013
Постановою Кабінету Міністрів України №702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування» - (Читати) 7.08.2013
Наказ Держенергоефективності України №79 “Про затвердження Галузевого класифікатора енергозберігаючих товарів” - (Читати) 21.06.2013
Постанова КМУ №440 “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” - (Читати) 5.06.2013
ДБН В.2.5-64: 2012 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво” - (Читати) 1.03.2013
ДСТУ Б EN 15316-2-1: 2011 “Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергоспоживання та енергоефективності системи. Частина 2-1: Тепловіддача системи опалення” - (Читати) 1.01.2013
ДСТУ Б EN 15316-2-3: 2011 “Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергоспоживання та енергоефективності системи. Частина 2-3: Теплорозподілення в системі опалення” - (Читати) 1.01.2013
ДСТУ Б EN 15316-1: 2011 “Система теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергоспоживання та енергоефективності системи. Частина 1: Загальні положення” - (Читати) 1.01.2013
“Енергозберігаючі технології в будівництві”, М.А.Саницький, О.Р.Позняк, У.Д.Марущяк 1.01.2013 Нет онлайн версии. В печатном виде в офисе компании.
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1321-р “Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження” - (Читати) 21.12.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” - (Читати) 17.10.2011
Наказ Мінрегіонбуду №45 від 16.08.2011 “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів” - (Читати) 16.08.2011
Наказ Мінрегіонбуду №103 від 05.07.2011 “Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки” - (Читати) 5.07.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №560 “Про затвердження Порядку проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” - (Читати) 11.05.2011
Постанова Кабінету Міністрів України №439 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів” - (Читати) 13.04.2011
ДБН В.2.5-23:2010 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення” - (Читати) 1.10.2010
Наказ НАЕР №56 “Про затвердження Типової методики “Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту”” - (Читати) 20.05.2010
Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради “Про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами” - (Читати) 19.05.2010
ДБН В.3.2.2: 2009 “Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт” - (Читати) 1.01.2010
Наказ НАЕР №33 “Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання” - (Читати) 17.03.2009
ДСТУ (Б А.2. 4-4:2009) (Б А.2.4-5:2009) “Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Загальні положення” - (Читати) 24.01.2009
ДБН В.2.5-39: 2008 “Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі” - (Читати) 7.01.2009
ДСТУ 4885:2007 Енергоощадність. Геліоенергетика. Методика визначення ресурсів. - (Читати) 1.01.2009
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів” - (Читати) 17.12.2008
ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови.” - (Читати) 27.11.2008
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 “Настанова з розроблення та складанню енергетичного паспорту” - (Читати) 1.07.2008
ДСТУ Н Б А.2.2-5: 2007 “Проектування. Вказівки по розробці та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції” - (Читати) 1.07.2008
12