+38 (066) 526 69 38

+38 (098) 969 60 42

bezpeka.audit@gmail.com

Пожежна безпека
Стан об'єкта, при якому виключається можливість виникнення і розвитку пожежі.
Техногенна безпека
Стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
Екологічна безпека
Стан і умови навколишнього середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист навколишнього середовища.
Охорона праці
Система заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.
Електробезпека
Коплекс технічних та організаційних заходів щодо безпечної екслуатації електричного обладнання і мереж.
Охоронна безпека
Комплекс технічних та профілактичних заходів щодо організації охорони об'єкту.
Цивільний захист (оборона)
Послуги з розробки та впровадження заходів цивільного захисту
Страхування
Охорона майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків